JR Movement Studio

PALAUTA laadukas LIIKE KEHOON

JR MOVEMENT
-studio AUKEAA syyskuussa 2024

Kun haluat voida paremmin ja nauttia liikkumisesta, lähde mukaan JR Movement -valmennuksiin

Oli tavoitteesi sitten arjessa pärjääminen lasten ja lastenlasten kanssa, parempi golf-swing, liikkuvuuden kehittäminen oman lajin tueksi, tai vaikkapa maastanosto-tuloksen parantaminen, JR Movement -metodin avulla sen saavuttaminen on mahdollista!

Lisää vitaliteettia arkeen ja laadukkampaa tekemistä harrastuksissa

JR Movement -metodissa harjoittelun toteutus poikkeaa tavanomaisesta harjoittelusta monella tapaa ja sen kaksi tärkeintä tavoitetta ovat: 

✅ LIIKKEEN LAADUN KEHITTÄMINEN

✅ ROTAATION LISÄÄMINEN LIIKKUMISESSA

Jo yksistään nämä kaksi yksinkertaiselta kuulostavaa asiaa tulevat parantamaan fyysistä hyvinvointia tavalla, johon tavanomainen harjoittelu yltää vain harvoin ja lähinnä nuorten henkilöiden ollessa kyseessä. 

JR Movement -valmennuksissa korostuu päivittäinen kevyt liike, jonka rinnalle tuodaan tilanteen ja tarpeen mukaan sopiva määrä kuormittavaa harjoittelua. 

LIIKKEEN LAATU = liikkuvuus

Liikkuvuus on paljon muutakin kuin nivelten liikelaajuus. Terveet ja hyvinvoinvat nivelet ovat ehdottomasti laadukkaan liikkeen kulmakivi ja sen vuoksi kaiken harjoittelun tulisi tukea nivelten terveyttä myös tulevina vuosikymmeninä. 

Liikkuvuuteen eli liikkeen laatuun vaikuttavat kaikki kuusi motorista kykyä: 

VOIMA – NOTKEUS – KOORDINAATIO – NOPEUS – KETTERYYS – KESTÄVYYS

JR Movement -valmennuksissa terveyden optimointi on aina prioriteettilistan kärjessä ja kun hyvinvoiva keho on saavutettu, voidaan kuormitusta lisätä yksilöllisen vastaanottokyvyn rajoissa tavoitteet huomioiden. Oli sitten kyse voimatasoista tai jonkin yksittäisen taidon kehittämisestä. 

Harjoituksissa vältetään liiallista kuormittumista ja harjoitukset on rakennettu erittäin selkeiksi, joiden hyödyt tunnet välittömästi.  Yhdessä toteutettujen harjoitusten lisäksi muu harjoittelu voidaan toteuttaa yhtä lailla millä tahansa kuntosalilla, kotona, kesämökillä, tai työreissussa. 

Luut, lihakset, kudokset nivelet ja sisäelimet tarvitsevat liikettä päivittäin pysyäkseen terveinä ja juuri liikkeen säännöllinen toteuttaminen on merkittävä osa hyvinvointia.

JR Movement -metodissa oikeanlainen liike toteutuu ainutlaatuisen nerokkaalla tavalla. 

ROTAATIO ON LIIKETTÄ ILMAN KOMPENSAATIOTA

Jokaisen keho on epäsymmetrinen, eikä kehon epäsymmetriat ole suora syy kipuihin tai rajoitteisiin. 

Jokaiselta löytyy myös erilaisia kompensaatiomalleja, jotka auttavat arjessa ja urheilussa pärjäämisessä. Silloin kun ongelmia alkaa ilmetä, tulee huomio siirtää siihen miten voimme palauttaa kehoon sellaiset ”tehdasasetukset” jotka mahdollistavat liikkeen toteutumisen ilman ongelmia synnyttäviä kompensaatioita. 

Rotaatio on kehon eri osien välistä aitoa liikettä.  Sen laatu on määrää tärkeämpi.  

Juuri kukaan ei tarvitse 300 kilon maastanostoa tai kykyä laskeutua spagaattiin. Tämän kaltaiset suoritukset vaativat poikkeuksetta vuosien kovan työn ja mielellään geneettistä soveltuvuutta. Ne ovat aina äärimmäisiä suoritteita huolimatta kokeeko kyseinen henkilö niitä äärimmäisiksi. Ilman tietyn tason kompensaatioita äärimmäisiä suoritksia ei ole mahdollista tehdä. Osalle meistä niiden saavuttaminen on geneettisten etujen myötä helpompaa, osalle täysi mahdottomuus. 

Oleellista on löytää yksilölliset aidot tarpeet ja asettaa itselleen realistiset tavoitteet

Tässä onnistuessa harjoittelu voi olla samaan aikaan terveyttä edistävää ja kehittävää niissä asioissa joissa haluat kehittyä. 

JR Movement -metodissa alkuvaiheen tärkein asia on löytää sinulle sopiva polku

Todennäköisesti olet kokeillut jo useita eri lähestymistapoja. Osa on varmasti tuottanut tuloksia, mutta samaan aikaan tuottanut liikaa ei-toivottuja asioita, kuten jatkuvasti juminen ja kipuileva keho. Myös liian pitkiksi venyvät tauoat liikkumisessa on yksi ei-toivottu asia ja sillä ei välttämättä ole mitään tekemistä yksilön arvojen, motivaation, saati itsekurin kanssa. 

Nyt on aika lähteä erilaiselle polulle. Tervetuloa mukaan! 

SUOSITUIMMAT PIENRYHMÄVALMENNUKSET 

PALAUTA LIIKE KEHOON

VAPAUTUSLIIKE

Vapauta liikettä kehoon!

Vapautusliikkeen ensisijainen tehtävä on palauttaa kehon tehdasasetukset ja  kyky liikkua vaivatta tilanteessa kuin tilanteessa – tavalla joka tuntuu hyvältä. 

Vapautusliikkeessä harjoitellaan ensisijaisesti Jukka Rajalan kehittämällä Movement Stick -liikekepillä ja sen lisäksi harjoittelussa hyödynnetään paljon omalla kehonpainolla tehtäviä harjoitteita.  

Yksinkertainen ja helposti mukaan otettava välineistö mahdollistaa harjoittelun toteuttamisen kätevästi myös kotioloissa, työpaikalla ja reissussa. 

Valmennus sopii lähtökohtaisesti jokaiselle, joka haluaa lisätä arkeen hyvinvointia edistävää liikettä. Harjoittelu sopii erinomaisesti myös muun harjoittelun tueksi, kuten painonnosto, golf, juoksu ja pallopelit. 


VAHVA JA TOIMIVA KEHO

vOIMAA, NOTKEUTTA & KEHONHALLINTAA

Vahva ja hyvinvoiva keho! 

Voimaa, Notkeutta & Kehonhallintaa on JR Movement -metodin kokonaisvaltaisin valmennuskokonaisuus, jonka ydinviesti on löytää sopiva suhde kaikkien motoristen kykyjen välillä. 

✅ Riittävän vahva
✅ Sopivan notkea
✅ Mahdollisimman hyvä kehonhallinta

Näiden motoristen ominaisuuksien ansiosta voit kehittää nopeutta, ketteryyttä ja kestävyysominaisuuksia ilman pelkoa loukkaantumisista, tai siitä, että et pystyisi harjoittelemaan itsellesi optimaalisella tasolla. 

Valmennus sopii erityisen hyvin sinulle joka etsit oikeasti toimivaa tapaa harjoitella kokonaisvaltaisesti ja joka haluat kehittää liikkumistaitojasi tasapainoisella tavalla.   

OPI UUSIA TAITOJA

KOHTI KÄSINSEISONTAA

Uuden taidon oppiminen on ennenkaikkea prosessi, jonka aikana opit paljon myös itsestäsi oppijana! 

Käsinseisonta on paljon muutakin kuin hieno sirkustemppu. Se auttaa kehittämään kehon hahmotuskykyä, vahvistaa ylävartalon lihaksistoa ja parantaa rintakehän ja olkapäiden liikkuvuutta. 

Kohti käsinseisontaa -valmennuksessa jokainen etenee omaan tahtiin, keskittyen alussa kolmeen pääteemaan: 

✅ Asennon hallinta 
✅ Tasapainon hallinta 
✅ Ponnistaminen 

Edistyneemmät oppilaat keskittyvät puolestaan vapaassa seisonnassa oleskeluun ja taidon hyödyntämiseen useilla eri tavoilla. 

Valmennus on helppo yhdistää osaksi muuta harjoittelua. Taidon oppiminen ei vaadi keholta äärimmäisiä ominaisuuksia ja valmennuksessa pidetään huolta, että liikkuvuus on riittävällä tasolla. 

INNOSTAVA - SELKEÄ - YKSILÖLLINEN

Täydellinenkään harjoitusohjelma ei tuota haluttuja tuloksia, mikäli siihen ei pysty sitoutumaan. Sen vuoksi kaikki mitä tehdään, tulee perustua realistisiin tavoitteisiin, joissa huomioidaan akuutit tarpeet. 

JR Movement -metodista on poistettu epäoleellisiksi osoittautuneet asiat, jolloin harjoittelussa hyödynnetään kaikkea mikä oikeasti toimii. 

Kyky liikuttaa omaa kehoa on kaikista liikkumisen taidoista se kaikkein tärkein, jonka vuoksi merkittävä osa JR Movement -harjoittelusta toteutetaan omalla kehonpainolla ja yksinkertaisilla harjoitteluvälineillä, kuten Movement Stick-liikekeppi, voimistelurenkaat, kahvakuulat, hiekkasäkit, landmine ja muut vapaat painot. 

YKSILÖLLISET TARPEET JA REALISTISET TAVOITTEET

YKSILÖVALMENNUS

Yksilövalmennuksessa kaikki huomio on mahdollista ohjata valmennettavan todellisten (ja usein akuuttien) tarpeiden täyttämiseen ja miettiä realistiset tavoitteet joita kohti harjoittelulla on tarkoitus edetä. 

Yksilövalmennuksessa voidaan korostaa taidollisia elementtejä, tai jonkin motorisen kyvyn (kuten voima, notkeus, koordinaatio) tason nostamista. 

Liikkeen laatu ja aito ilo harjoittelussa ovat kaikkein tärkeimpiä ydinasioita. 

Kun näissä onnistutaan, on paljon helpompaa nostaa tasoa voimien, notkeuden, kehonhallinnan ja muiden motoristen kykyjen suhteen.  

RYHMÄN VOIMALLA OPTIMOIT HYÖDYT

RYHMÄVALMENNUS

Pienryhmävalmennus toteutetaan 3-6 osallistujan ryhmissä. 

Jokaisessa ryhmässä valmennuksen pääteema on kaikille sama, jota kukin toteuttaa oman tason mukaan.  

Pienryhmiin voi tulla mukaan milloin tahansa,  kunhan ryhmässä on vapaita paikkoja. Huolimatta siitä, että harjoitukset toteutetaan ryhmässä, jokainen oppilas etenee itselleen optimoitua polkua. 

Teemoja on useita erilaisia yleisen hyvinvoinnin ja liikkuvuuden kehittämisestä aina hyvin spesifien taitojen opetteluun. 

Voit valita joko avoimen ryhmän, tai vaihtoehtoisesti perustaa privaattiryhmä  omalle porukalle. 

JR Movement Studion tilat mahdollistavat jopa 20 osallistujaa samanaikaisesti, joten myös isompia ryhmiä voidaan järjestää.

TÄSMÄOPPIA AIHEISIIN JOISTA OLET KIINNOSTUNUT

WORKSHOPIT

Haluatko oppia uusia ideioita kotiharjoitteluun? Ehkä sinua kiinnostaa kehonpainolla harjoittelu, tai haluat oppia vapaan käsinseisonnan. 

Workshopit ovat loistava tapa tutustua itselleen vieraisiin teemoihin ja ne ovat myös erinomainen vaihtoehto silloin kun haluat saada täsmäoppia joiden avulla nostaa omaa tasoa. 

Voit ilmoittautua mukaan avoimiin workshopeihin, tai järjestää omalle ryhmällesi privaattikurssi. 

Workshopit voivat olla yksittäisiä 2-4 tunnin tapahtumia, tai niistä voidaan koostaa muutaman kerran minikurssi. 

ILMOITTAUDU PIENRYHMÄVALMENNUKSEEN - ROHKEASTI MUKAAN LÄHTÖTILANTEESTA RIIPPUMATTA!

Informaatiosta transformaatioon ammattivalmentajan avulla

Terve ja hyvinvoiva keho

Voimaa, notkeutta ja kehonhallintaa oikeassa suhteessa juuri sinun tarpeisiin ja tavoitteisiin soveltuvalla tavalla 100%

OLISIKO JR MOVEMENT SINULLE SOPIVA VAIHTOEHTO?

yleisimpiä syitä lähteä mukaan valmennukseen:

… tässä muutama yleinen asia, jotka tulevat useiden valmennettavien kanssa esille. Sinulle paras vaihtoehto selviää, kun pääsemme testaamaan asioita yhdessä. 

Yksikään valmennus ei ole keskenään identtinen, edes silloin kun tavoitteet ovat identtiset. 

TERVEYTTÄ - TOIMINTAKYKYÄ - ILOA LIIKKUMISEEN

Mitä jos alkaisimme miettiä liikkumiskykyä tavalla, joka vie meidät kohti terveempää elämää ja jossa liikkeestä voisi jälleen nauttia?

JR Movement -metodi on ainutlaatuinen harjoittelusysteemi jossa laadukkaan liikkeen palauttaminen kehoon on kaiken ytimessä!

JR Movement Studion  toiminta alkaa Lauttasaaressa Syyskuussa 

Kaikkiin ryhmiin voi tulla mukaan milloin tahansa, kunhan niissä on vapaita paikkoja jäljellä.  Yksilövalmennuksessa on tarjolla lyhyempiä 3-6kk ja hieman pidempiä (+12 kk) kokonaisuuksia.  

TERVETULOA MUKAAN VALMENNUKSIIN!

JR MOVEMENT STUDIO LAUTTASAARESSA
YHTEYSTIEDOT: