Senior Movement -konsepti

Toimintakyky läpi elämän on laadukkaan elämän tärkein tukipilari ja optimitilanteessa meillä tulisi olla jokaiseen elämänvaiheeseen sopivat tavat pitää huolta toimintakyvystä, sekä sitä kautta terveydestä. Alunperin Movement Jalasjärven tarpeisiin suunniteltu Senior Movement -harjoittelukonsepti on helposti omaksuttava ja tehokas tapa monipuoliseen liikkumiseen. Harjoittelun ydin on sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja sen vuoksi kaikki harjoitukset toteutetaan ryhmässä kahdesti viikossa. Motorisia kykyjä harjoitetaan tasapuolisesti ja etenkin koordinaatio, voima ja notkeus ovat tärkeässä roolissa. Näiden avulla ylläpidetään ja kehitetään kehon liikkuvuutta, tasapainoa ja ketteryyttä. Uusien taitojen oppiminen puolestaan motivoi ja tuo iloa harjoitteluun. Senior Movement -konsepti sitältää myös pariharjoitteita, jolloin oppilaat pääsevät tutustumaan myös itselleen vieraisiin ihmisiin. Senior Movement -ryhmistä onkin moni löytänyt uusia tuttavuuksia, joiden kanssa viettää vapaa-aikaa!

Perusliikemallit luovat pohjan

Monipuolisen harjoittelun pohja rakentuu perusliikemallien vahvaan osaamiseen. Liikevariaatioilla mahdollistetaan jokaiselle oppilaalle sopiva kuormitustaso. Erityisen tärkeää on pitää huolta siitä, että jalkojen varassa liikkuminen pysyisi hyvänä. Taloudellinen askellustekniikka pitää huolen myös siitä, ettei turhia rasitusvammoja ja niveliin kohdistuva rakenteellisia ongelmia ilmene. Ylävartalon voimantuotto tulee olla riittävällä tasolla vetäviin – ja työntäviin liikesuuntiin. Lisäksi erityisen tärkeää on huolehtia selkärangan liikkeestä kaikkiin liikesuuntiin. Hyvä rintakehän rotaatio auttaa ehkäisemään monia niska- ja olkapään kiputiloja, kuten myös alaselän vaivoja.

Motoriset kyvyt tulee olla linjassa keskenään

Senior Movement on mietitty ennenkaikkea ”ikääntyvän kehon” näkökulmasta. Liian usein tämä tarkoittaa yksipuolisuuden ja lineaarisuuden lisäämistä jo entisestään yksipuoliseen ja lineaariseen liikkumiseen. Ikä ei tarkoita sitä, että harjoittelussa ei saisi olla haastetta. Ihmiset ovat kykeneviä oppimaan uusia asioita läpi elämän ja toimintakyvyn kannalta on äärimmäisen tärkeää pitää huolta etenkin koordinaatiosta(tasapaino ja motoriikka), voimasta, sekä notkeudesta. Myös ketteryys, nopeus ja kestävyys ovat tärkeitä asioita, sillä jo yksi kaatuminen voi olla joskus kohtalokasta, jonka vuoksi kyky hallita omaa kehoa paikoillaan ja liikkeessä tulee nostaa prioriteettilistalla erittäin korkealle. Lihasmassa ja vahvempi luusto pitää puolestaan huolta siitä, että kaatuessa voitaisiin välttää vakavimmat loukkaantumiset.

Yksinkertainen välineistö opettaa liikkumaan monipuolisesti

Laitteille on ehdottomasti oma paikkansa harjoittelussa ja etenkin ilman valmennusta toteutetussa harjoittelussa laitteet ovat turvallinen tapa edetä. Kun harjoitteluun yhdistetään ammattivalmennus, on harjoittelusta mahdollista rakentaa huomattavasti monipuolisempi kokonaisuus, jossa motoriset kyvyt yhdistyvät liikkumistaitoihin. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin luoda liikkumisen tapa ja tässä tuttu ryhmä luo pysyvyyttä, lisäten sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Tällä varmistetaan oppilaiden pysyvän mukana pitkään. Tämä on nykypäivänä haaste kaikissa ikäryhmissä ja sitoutuminen samaan ryhmään on ehdottomasti yksi toimiva työkalu. Senior Movement -harjoittelu rakentuu kahdesti viikossa toteutettaviin yhteisiin harjoituksiin, joissa sisältö on sopivan haastavaa ja vaihtelevaa.

Yksinkertainen välineistö on myös edullisempi vaihtoehto. Kehonpainolla harjoittelu on kaiken ydin, sillä oman kehon liikuttaminen on se kaikkein tärkein kyky, johon kaikki harjoittelu tähtää. Kehonpainon lisäksi ’KKVS-mallissa’ käytetään kahvakuulia, voimistelurenkaita ja ainutlaatuista Movement Stickiä.

www.movementstick.eu

Senior Movement -konseptikoulutus

Koulutuksen ensisijainen tehtävä on lisätä tietoa ikääntyvien ihmisen monipuolisesta harjoittelusta. Koulutus kattaa kaiken tarvittavan konseptin käyttöönottoa ajatellen. Sisältöä voidaan muokata tilanteeseen ja käytössä olevien tilojen sekä välineiden mukaan.

Valmiin opetusmallin, jolla taitoja ja tekniikoita on helppo opettaa ryhmissä. Mallin avulla harjoittelu on helppo aloittaa ja vaiheittain etenevässä mallissa edistyminen on mielekästä, sekä motivoivaa.

Harjoitusohjelmat, jotka huomioivat kaikkien motoristen kykyjen kehittämisen (tai vähintäänkin ylläpitämisen entisellä tasolla). Kaikissa harjoituksissa tehdään tasapainoa haastavia harjoitteita, voimaa ja notkeutta. Kaikki perusliikemallit, kuten raskaiden kuormien nostaminen maasta, opitaan siihen suunnitellun mallin mukaan.

Konseptin kaikki sisältö on käytettävissä myös videomuodossa, joiden avulla harjoitteita on helppo opetella myös itsenäisesti.

Varsinaisten koulutuspäivien lisäksi koulutukseen kuuluu sovitusti kuukausittaiset etäkoulutuspäivät

Mikäli haluat järjestää koulutuksen omalle valmennustiimille ja ottaa käyttöön Senior Movement -konseptin, laitathan viestiä

Voit myös soittaa numeroon 0400866072.

Palveluseteli

Pyrimme myös edistämään Palvelusetelin käyttöönottoa kunnissa ja kerromme mielellämme lisää Palvelusetelistä, joka on ollut käytössä jo yli kolmen vuoden ajan Kurikassa. Pelkästään Jalasjärven alueella meillä on mukana pitkälti yli toistasataa 65 vuotta täyttänyttä oppilasta ja määrä kasvaa koko ajan. Kyse on kokonaisen sukupolven hyvinvoinnista ja me haluamme kantaa kortemme kekoon!

Haluatko mukaan ja olla osa muutosta?